top of page

Завершено фахові курси керівників гуртків художньо-естетичного напряму

  23 березня 2018 року завершено курси підвищення фахової кваліфікації керівників гуртків художньо-естетичного напряму (музичного, вокального, хореографічного та театрального мистецтва). Зміст курсів було спрямовано на поглиблення знань слухачів і вдосконалення набутих умінь з організації естетичного та національно-патріотичного виховання юного покоління, формування в дітей і учнівської молоді ціннісного ставлення до культури й мистецтва, розуміння власної національної ідентичності, здатності до творчого самовираження у сфері культури засобами позашкільної освіти.

  Слухачам було запропоновано ряд навчальних занять щодо модернізації освітньої діяльності мистецьких гуртків, творчих об’єднань в умовах освітніх змін, вдосконалення їхнього організаційного, дидактичного, методичного забезпечення: «Сучасні підходи до організації та змісту позашкільної освіти в умовах освітніх змін і суспільних викликів», «Позитивний імідж гуртка та засоби його формування», «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти» (В.Ю. Гаврилюк, методист відділу виховної роботи та позашкільної освіти), «Культурологічний і  ціннісний вимір сучасної освіти» (С.В. Ковальова, завідувач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент), «Особливості вокально-хорової роботи з дітьми та охорона дитячого голосу» (О.А. Логімахова, завідувач відділу методики викладання предметів художньо-естетичного циклу) та інші.

  Слухачі курсів відзначили високий рівень організації педагогічної практики, яка відбувалася на базі Центру творчості дітей та юнацтва Київщини (директор – Т.В. Нестерук) і Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» Білоцерківської міської ради (директор В.Д. Гутник) – лабораторії позашкільного виховання академії. Слухачам були презентовані навчальні заняття і майстер-класи щодо організаційно-педагогічних і дидактичних аспектів освітньої діяльності ансамблю народного танцю (В.О. Нікітчук, І.Ф. Клюско, керівники народного художнього колективу «Ансамбль народного танцю «Ровесник») та ансамблю сучасної хореографії (О.М. Левчик, керівник народного художнього колективу «Ансамбль сучасного танцю «Прима»), організації та змісту освітньої діяльності вокального ансамблю (О.М. Гаврилюк, керівник народного художнього колективу «Вокальний ансамбль «Співограй») та лялькового театру (К.Є. Громадська, керівник зразкового художнього колективу «Ляльковий театр «Фантазія»), формування творчої особистості засобами театрального мистецтва (Т.С. Яковенко, керівник театральної студії «Пролог», Т.Ф. Поперечна, керівник музичного театру «Intermezzo»), використання здоров’язберігаючих і здоров’яформуючих технологій у роботі з дітьми (Н.В. Плигань, керівник школи йоги) тощо.

  Захист творчих проектів слухачів відбувся у формі майстер-класів, під час яких було презентовано авторські методичні системи й перспективний педагогічний досвід діяльності гуртків вокального, хореографічного, театрального мистецтва.

  Слухачі курсів висловили подяку керівництву та науково-педагогічним працівникам академії за високу якість проведення теоретичних і практичних занять, мотивацію їхньої подальшої інноваційної діяльності та самоосвіти. А.В. Порфір’єва, староста групи: «Завжди пам’ятаємо, що усі види мистецтв служать найвеличнішому з мистецтв – мистецтву жити на землі!».

bottom of page