top of page

Основнi напрями та змiст дяльностi

Напрями діяльності
Зміст роботи

1. Науково-методичний супровід освітньої діяльності закладів позашкільної освіти Київщини.

 

2. Упровадження здобутків сучасної психолого-педагогічної науки, інноваційних технологій у педагогічну практику, розроблення їх програмно-методичного та дидактичного забезпечення.

 

3. Моніторинг якості освітньої (управлінської, методичної) діяльності регіональної системи позашкільної освіти.

 

4. Організація та проведення курсів підвищення фахової кваліфікації керівників і педагогічних працівників закладів позашкільної освіти області.

 

5. Організація і проведення методичних заходів (семінарів, конфе-ренцій, майстер-класів, тренінгів) з актуальних питань позашкільної освіти та виховання.

 

6. Робота постійно діючих консультаційних пунктів щодо організації та змісту освітньої діяльності й науково-методичної роботи у закладах позашкільної освіти.

 

7. Організація і проведення конкурсів фахової майстерності та методичних розробок для позашкільників області («Джерело творчості», рукописів навчальної літератури тощо).

8. Науково-методичний супровід діяльності наукової лабораторії позашкільного виховання та розвитку, професійних педагогічних спільнот на базі закладів позашкільної освіти регіону.

 

9. Вивчення, узагальнення та популяризація перспективного педагогічного досвіду управлінської, науково-методичної та освітньої діяльності у закладах позашкільної освіти.

 

10. Експертна оцінка науково-методичних та навчально-методичних розробок з позашкільної освіти, їх рецензування та представлення на засіданнях науково-методичної ради інституту.

 

11. Видавнича діяльність з актуальних питань позашкільної освіти та виховання.

 

12. Творча співпраця з науково-дослідними та навчально-методич-ними установами (лабораторією позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Українським державним центром позашкільної освіти, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, Українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства та туризму учнівської молоді, Центром творчості дітей та юнацтва Київщини) тощо.

© 2015-2020, ідея, дизайн і змістове наповнення - Валерій Гаврилюк, методист вiддiлу виховної роботи та позашкiльної освiти КНЗ КОР «КОІПОПК».

Адреса: вул. Я.Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська обл., Україна 09107 Тел./факс: (04563) 5-04-24 Е-пошта: vpo-ano@i.ua Веб: kristti.com.ua

Сайт створено на Wix.com

bottom of page