top of page

Завершено курси з проблеми «Управлінський та науково-методичний супровід

інноваційної діяльності позашкільних навчальних закладів»

  25 травня 2018 року завершили роботу курси підвищення фахової кваліфікації директорів, заступників директорів, методистів закладів позашкільної освіти з проблеми «Управлінський та науково-методичний супровід інноваційної діяльності позашкільних навчальних закладів». Зміст курсового навчання було спрямовано на поглиблення знань слухачів, удосконалення набутих умінь з моделювання, формування й розвитку інноваційного освітнього середовища сучасного закладу позашкільної освіти, диверсифікацію неперервної професійної освіти та особистісно-професійного розвитку педагогічного персоналу.

  Слухачам було запропоновано ряд навчальних занять з освітнього менеджменту, організації інноваційної діяльності й дослідно-експериментальної роботи, модернізації управлінського та науково-методичного супроводу закладів позашкільної освіти в умовах освітніх змін, децентралізації й суспільних викликів: «Концептуальні засади Нової української школи» (І.Г. Осадчий, ректор, доктор педагогічних наук), «Освітній менеджмент: концептуальні засади, напрями, класифікації професійного саморозвитку» (В.Г. Бутник, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти), «Теорія і практика розвитку конкурентоздатності педагогічних працівників» (О.І. Алексеєва, проректор, кандидат психологічних наук), «Використання  андрагогічного та акмеологічного  підходів в управлінні персоналом навчального закладу» (О.В. Часнікова, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій, кандидат педагогічних наук), «Системний підхід до організації науково-методичної роботи в закладі освіти» (І.П. Паливода, завідувач відділу координації методичної роботи та неперервної педагогічної освіти), «Позитивний імідж сучасного закладу позашкільної освіти та засоби його формування», «Інноваційна діяльність керівника гуртка як засіб його професійного розвитку», «Створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу позашкільної освіти» (В.Ю. Гаврилюк, методист відділу виховної роботи та позашкільної освіти).

  «Родзинками» курсового навчання стали майстер-класи з управлінської й методичної діяльності «Стан та перспективи розвитку позашкільної освіти в умовах освітніх змін і суспільних викликів» (Т.В. Нестерук, директор КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»), «Управлінський та науково-методичний супровід діяльності сучасного закладу позашкільної освіти» (С.А. Минзар, директор КО КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»), «Управлінська культура і компетентність керівника закладу позашкільної освіти» (В.Д. Гутник, директор ЦТДЮ «Соняшник» Білоцерківської міської ради – лабораторії позашкільного виховання академії), «Управління професійним розвитком персоналу сучасного закладу позашкільної освіти» (І.А. Пахомова, директор Станції юних натуралістів Білоцерківської міської ради), «Науково-методичний супровід професійно-особистісного розвитку педагогічних працівників закладу позашкільної освіти» (Ю.М. Мазун, методист СЮН).

  Слухачі курсів відзначили високий рівень організації управлінської і методичної практики, яка відбулася на базі КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» й Станції юних натуралістів Білоцерківської міської ради. Захист творчих проектів слухачів відбувся у формі «круглого столу», в ході якого було презентовано кращі практики управлінської та методичної роботи.

  Слухачі курсів висловили подяку керівництву й науково-педагогічним працівникам КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» за високу якість проведення теоретичних і практичних занять, мотивацію їхньої подальшої інноваційної діяльності та самоосвіти.

bottom of page